Överviktiga har färre jobb och lägre lön

Är du överviktigt och arbetslös? Är du överviktig och orolig för din lön jämfört med dina smalare kollegor?

Tidigare studier genomförda i USA har antytt att viktdiskriminering bland kvinnor, ett land där könsdiskriminering är vanligare förekommande än i andra länder. I en andra studie, genomförd av Islands universitet har visat att det inte bara är i USA som diskriminering är vanligt. Studien på Island visar också en stark korrelation mellan övervikt och lägre anställningsstal, speciellt för kvinnor.

Island är ett land med vanligtvis låg könsdiskriminering. Island var bland annat det första landet i världen att välja en kvinnlig president varför resultatet är extra skrämmande.

Studien undersökte även män och effekten av deras vikt i arbetslivet. Där var utfallet omvänt. Överviktiga män hade generellt högre anställningsgrad och tjänade även mer, i vissa fall tusentals kronor mer.

Vad tycker du? Är det en medveten diskriminering från arbetsgivares sida? Bör skillnaderna vara så stora i ett land som vi så nära oss? Frågan är vad resultatet från en liknande studie i Sverige skulle visat.

 

 

All övervikt är ohälsosam

En ny studie har nått slutsatsen att även till synes hjärtfriska överviktiga kvinnor och män uppvisar störningar i blodkärlen och i blodleveringen. Båda symptom som kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

Studien som genomförts i Uppsala på Uppsala Universitet på 1 000 kvinnor och män visar på att all typ av övervikt och fetma är ohälsosam, även i de fall där den inte är förknippad med det metabola syndromet, vanligast synlig i form av ölmage och andra uttalade signaler såsom förändringar i blodfetter, blodtryck och blodsockernivåer.

– Tvärtemot vad en del forskare har hävdat visar vår studie att all fetma är ohälsosam, även i de fall den inte är förknippad med det så kallade metabola syndromet, säger Lars Lind, professor och ansvarig för studien.

Resultatet i undersökningen visar alltså att även feta människor som inte uppvisar det metabola syndromet uppvisar symptom som skiljer sig från normalviktiga, friska personer och som på sikt kan leda till hjärt-kärlrelaterade sjukdomar.

Undersökningen genomfördes medels normala hälsokontroller utan även med hjälp av avancerade teknik som bland annat mätte blodkärlens förmåga att snabbt dra ihop sig och tvärt om, vigda sig. Vad man såg att var att människor i riskzonen hade blodkärl som inte reagerade lika väl och var betydligt mindre spänstigare. Oavsett om de man kunde identifiera symptom relaterade till metabola syndromet eller ej.

Lars Lind rekommenderar därför att alla, överviktiga människor, oavsett om de uppvisar det metabola syndromet eller ej bör gå ner i vikt då det nya resultatet visar att de fortsatt ligger i riskozonen för hjärt-kärlsjukdomar trots att man tidigare ansåg att risken var lägre.

Källa: UNTHälsoblogg