Måttliga mängder vin bra för din viktminskning

En studie som nyligen presenterats i journalen Nutrition Reviews har kommit att ifrågasätta den sedan tidigare väl förankrade åsikten att alkohol leder till övervikt.

Den nya studien visar att människor som dricker mycket i stor grad kommer lägga på sig extra vikt medan det är dom som då och då njuter av ett glas vin är mindre benägna att lägga på sig extra kilon. Det är till och med så att exempelvis vin-konnässörer kan se viktminskning och en lägre risk att utveckla diabetes.

Mindre till medelmåttigt intag av alkohol, speciellt vin skyddar i högre grad bidra till viktminskning medan konsumtion av starksprit har kunnat associeras med viktminskning står det i studien som har genomförts av forskar vid Navarro Universitetet i Spanien.

Forskarna som har genomfört studien menar att ämnet inte är helt utrett än och studien som de genomförd visar på att man bör genomföra djupare studier i ämnet.

Olika typer av alkohol och dess roll i viktminskning och övervikt på analyseras närmare och pekar på att glas öl innehåller närmare dubbelt så många kalorier som ett glas vin. Vilken typ av alkohol du väljer kan därför ha stor effekt på hur din övervikt och viktminskning kan te sig.

Viktminskning online fungerar – med engagemang

Internet erbjuder flera lättillgängliga plattformar för viktminskning, i Sverige är exempel så som Viktklubb, GI Viktkoll och Isodieten tre typexempel.

Alla är hemsidor med olika typer av verktyg com, hjälper medlemmar att övervaka och stödja vid viktminskning. Man dagligen tillgång till träningscheman, recept och tips som underlättar viktminskning. Många program erbjuder också social stöd från den virtuella gemenskap som växer upp kring de olika hemsidorna.

I en studie utförd av Fiona JohnsonJane Wardle som presenteras i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity har genomfört en studie i ämnet där hon har undersökt resultatet och korrelationen mellan viktminskning och medlemskap i dessa typer av gemenskaper.

Total innehåll studien 3621 människor som alla varit medlemmar minst 28 dagar och rapporterat in minst 2 vägningar under medlemsperioden. Man mätte även engagemang så som aktivitet på hemsidan, nyttjandet av de framställda recepten och träningsschemat samt engagemang i forum och på chattrum.

Resultatet visade att är man medlem och och engagerar sig så såg man viktminskning hos kvinnor såväl som män.

”The three engagement variables accounted for 13% of variance in percentage weight loss in women (p<.001) and 19% in men (p<.001). In analyses including all the engagement variables, exercise diary use was an independent predictor of weight loss among men, but non-significant in women.

In contrast, use of the online forums was associated with weight loss in women but not in men. Among participants who were overweight or obese, those in the highest tertile of engagement with food diaries (vs the lowest) were more likely to achieve clinically significant (>5%) weight loss (men: OR=3.45 p<.001; women: OR=5.05 p<.001).

Being in the highest tertile of engagement with exercise diaries was associated with clinically significant weight loss in men (OR=3.48 p<.001) and, less strongly, in women (OR=1.46 p<.05).

Conclusions: Use of self-monitoring tools and participation in online support are predictive of weight loss in the context of a commercial, online weight control programme.”Hälsoblogg