bmi kalkylator

BMI, eller Body Mass Index är ett index framtaget av WHO (World Health Organisation). Genom att beräkna din kroppsmassa så har du möjlighet att se om du är överviktig eller ej, och hur till vida du behöver börja banta snabbt eller ej. BMI skall inte ses som en absolut sanning men är en mycket bra pekpinne på om du ligger i farozonen eller ej.


För att underlätta för dig att ta reda på ditt BMI så kan du använda den BMI kalkylator som du finner nedan. Det du gör är att du fyller i din vikt i kilogram och din längd i centimeter och trycker därefter på Beräkna. Ditt BMI med en kommentar kommer då att visas i de två kvarvarande fälten. Idealvikten är nå är ungefär 22-23 BMI beroende på fysik.

Måttenhet
Ålder
Kön
Längd
ft in
Vikt
lbs
Längd
cm
Vikt
kg

 bmi kalkylator

Om programmet ovan av någon anledning inte skulle fungera korrekt så kan du även använda nedan bmi tabell för att underlätta din beräkning. Det du behöver göra är bara att kontrollera vart din vikt och din längd möts i bmi tabellen för att se om du ligger i farozonen för ett högt BMI.

bmitabell bmi kalkylatorHälsoblogg