Överviktiga har färre jobb och lägre lön

Är du överviktigt och arbetslös? Är du överviktig och orolig för din lön jämfört med dina smalare kollegor?

Tidigare studier genomförda i USA har antytt att viktdiskriminering bland kvinnor, ett land där könsdiskriminering är vanligare förekommande än i andra länder. I en andra studie, genomförd av Islands universitet har visat att det inte bara är i USA som diskriminering är vanligt. Studien på Island visar också en stark korrelation mellan övervikt och lägre anställningsstal, speciellt för kvinnor.

Island är ett land med vanligtvis låg könsdiskriminering. Island var bland annat det första landet i världen att välja en kvinnlig president varför resultatet är extra skrämmande.

Studien undersökte även män och effekten av deras vikt i arbetslivet. Där var utfallet omvänt. Överviktiga män hade generellt högre anställningsgrad och tjänade även mer, i vissa fall tusentals kronor mer.

Vad tycker du? Är det en medveten diskriminering från arbetsgivares sida? Bör skillnaderna vara så stora i ett land som vi så nära oss? Frågan är vad resultatet från en liknande studie i Sverige skulle visat.

 

 

All övervikt är ohälsosam

En ny studie har nått slutsatsen att även till synes hjärtfriska överviktiga kvinnor och män uppvisar störningar i blodkärlen och i blodleveringen. Båda symptom som kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

Studien som genomförts i Uppsala på Uppsala Universitet på 1 000 kvinnor och män visar på att all typ av övervikt och fetma är ohälsosam, även i de fall där den inte är förknippad med det metabola syndromet, vanligast synlig i form av ölmage och andra uttalade signaler såsom förändringar i blodfetter, blodtryck och blodsockernivåer.

– Tvärtemot vad en del forskare har hävdat visar vår studie att all fetma är ohälsosam, även i de fall den inte är förknippad med det så kallade metabola syndromet, säger Lars Lind, professor och ansvarig för studien.

Resultatet i undersökningen visar alltså att även feta människor som inte uppvisar det metabola syndromet uppvisar symptom som skiljer sig från normalviktiga, friska personer och som på sikt kan leda till hjärt-kärlrelaterade sjukdomar.

Undersökningen genomfördes medels normala hälsokontroller utan även med hjälp av avancerade teknik som bland annat mätte blodkärlens förmåga att snabbt dra ihop sig och tvärt om, vigda sig. Vad man såg att var att människor i riskzonen hade blodkärl som inte reagerade lika väl och var betydligt mindre spänstigare. Oavsett om de man kunde identifiera symptom relaterade till metabola syndromet eller ej.

Lars Lind rekommenderar därför att alla, överviktiga människor, oavsett om de uppvisar det metabola syndromet eller ej bör gå ner i vikt då det nya resultatet visar att de fortsatt ligger i riskozonen för hjärt-kärlsjukdomar trots att man tidigare ansåg att risken var lägre.

Källa: UNT

25% av alla svenskar äter LCHF

En ny undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Optimal Förlag visar att nära 25% av alla svenskar, närmare bestämt 23%, äter enligt LCHF-metoden. LCHF är en kostmetod som väckt stor uppmärksamhet de senaste åren med dess fokus på låg andel kolhydrater och hög andel naturligt fett.

Målgruppen var allmänheten i åldrarna 18-89 år och 1000 intervjuer utfördes under perioden 23 februari till 3 mars, 2011.

Undersökningar visar att det främst, men inte med ett allt för stort övertag kvinnor som äter enligt LCHF-modellen. Även äldre uppskattar LCHF-metoden. Nära var tredje mellan 55 och 90 år äter enligt metoden.

Undersökningsresultatet, att nära var fjärde svensk äter enligt LCHF-metoden, kan nog bäst beskrivas som häpnadsväckande, menar Cathrine Schück, kostrådgivare och aktuellt med boken ”LCHF för tjejer”.

Även om jag rört mig mycket runt i Sverige och träffat många som äter enligt kostmodellen hade jag aldrig kunnat föreställa mig att den fått ett sånt genomslag hos svenskarna, säger Cathrine Schück. Att så många svenskar nu väljer att äta enligt LCHF kommer få konsekvenser för utbud i mataffärer och restauranger.

Kvinnor har historiskt lagt mycket fokus på frågor om hälsa och viktnedgång och för många har det varit en tröstlös kamp, säger Cathrine Schück.

När nu många kvinnor hittat något de känner fungerar öppnas en enorm möjlighet för allt från livsmedels- till snabbmatsleverantörer.

Vill du också pröva LCHF?

Cathrine Schück är som tidigare nämnts aktuell med sin nya bok ”LCHF för tjejer” som är den perfekta startguiden för dig som vill gå ner i vikt och ta hand om din hälsa.

9789172412118 large lchf for tjejer supermaten pa medelhavsvis 25% av alla svenskar äter LCHF Den inledande faktadelen om LCHF är skriven av Lars-Erik Litsfeldt och innehåller också korta berättelser från kvinnor om hur deras liv har förbättras med hjälp av LCHF-kosten.

Ett friskare och bättre liv kan faktiskt uppnås genom god mat.

LCHF (Low Carb High Fat) är en kosthållning med låg andel kolhydrater och hög andel naturligt fett som ger bättre hälsa och en normaliserad vikt.Hälsoblogg