All övervikt är ohälsosam

Dela gärna vår sida!

En ny studie har nått slutsatsen att även till synes hjärtfriska överviktiga kvinnor och män uppvisar störningar i blodkärlen och i blodleveringen. Båda symptom som kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

Studien som genomförts i Uppsala på Uppsala Universitet på 1 000 kvinnor och män visar på att all typ av övervikt och fetma är ohälsosam, även i de fall där den inte är förknippad med det metabola syndromet, vanligast synlig i form av ölmage och andra uttalade signaler såsom förändringar i blodfetter, blodtryck och blodsockernivåer.

– Tvärtemot vad en del forskare har hävdat visar vår studie att all fetma är ohälsosam, även i de fall den inte är förknippad med det så kallade metabola syndromet, säger Lars Lind, professor och ansvarig för studien.

Resultatet i undersökningen visar alltså att även feta människor som inte uppvisar det metabola syndromet uppvisar symptom som skiljer sig från normalviktiga, friska personer och som på sikt kan leda till hjärt-kärlrelaterade sjukdomar.

Undersökningen genomfördes medels normala hälsokontroller utan även med hjälp av avancerade teknik som bland annat mätte blodkärlens förmåga att snabbt dra ihop sig och tvärt om, vigda sig. Vad man såg att var att människor i riskzonen hade blodkärl som inte reagerade lika väl och var betydligt mindre spänstigare. Oavsett om de man kunde identifiera symptom relaterade till metabola syndromet eller ej.

Lars Lind rekommenderar därför att alla, överviktiga människor, oavsett om de uppvisar det metabola syndromet eller ej bör gå ner i vikt då det nya resultatet visar att de fortsatt ligger i riskozonen för hjärt-kärlsjukdomar trots att man tidigare ansåg att risken var lägre.

Källa: UNT

Dela gärna vår sida!

Relaterade inlägg:

  1. Övervikt hämmar spermieantalet hos män
  2. Idag är det dags, börja banta snabbt!
  3. Vilket bantningspiller är bäst?
  4. Vad är måltidsersättning?
  5. Svält är inte att banta snabbt!

Lämna en kommentarHälsoblogg