Antalet överviktiga i USA växer lavinartat

Dela gärna vår sida!

Nyhetsbyrån AFP rapporterar att mångdubbelt fler än vad man tidigare trott i USA lider av fetma och är i behov av att gå ner i vikt. Antalet delstater i landet med fler än 30% överviktiga har tredubblats från 2007 till 2009 enligt ny statistik som presenterats av Dr. Thomas Frieden, chef vid det statliga organet Centers for Disease Control and Prevention.

Frieden berättar att det vid millennieskiftet inte fanns en enda stat i hela USA som nådda upp till den 30% gränsen. Idag finns det ingen stat i USA som inte ligger under 15% av befolkningen som lider av fetma.

Som jämförelse så finns det beräknar som visar på ungefär tio procent av männen av fetma och tolv procent av kvinnorna lider av fetma i Sverige, vilket motsvarar ungefär 700 000 personer i åldern 16—84 år som skulle behöva gå ner i vikt.

Fetma en ett medicinskt tillstånd av ett överflöd av kroppsfett som har ackumulerats till den grad att det har negativ inverkan på hälsan, ledande till en förkortad livslängd och/eller ökade hälsoproblem. BMI är ett mått som jämför längd och vikt. Individer med ett BMI mellan 25 kg/m2 och 30 kg/m2 har en övervikt medan ett BMI över 30 kg/m2 är fetma.

Källa: AFP

Dela gärna vår sida!

Relaterade inlägg:

  1. BMI Tabell
  2. Övervikt hämmar spermieantalet hos män
  3. BMI Kalkylator

Lämna en kommentarHälsoblogg